Karolina Strassmeyer & Drori Mondlak – Klaro

 

Konzert am 24.5.2013